For Teens (16-19)

Oferta grupowa, Oferta indywidualna / For Teens

Oferta skierowana dla uczniów szkół średnich.
W trakcie trwania kursu, naszym głównym celem jest przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym .
Zajęcia mają na celu zapoznać kursantów ze strukturą egzaminu, typami pytań oraz wymaganiami programowymi.

Kurs rozwija wszystkie aspekty językowe. Pomaga:

  • skutecznie opanować zakres struktur gramatycznych
  • tworzyć wypowiedzi pisemne
  • w poszerzaniu zasobu słownictwa
  • rozwinąć umiejętności swobodnego porozumiewania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego
  • w przełamaniu bariery mówienia


  • Zajęcia prowadzone są w oparciu o aktualne podręczniki opracowane na podstawie wytycznych MEN oraz szereg materiałów dodatkowych, specjalnie przygotowanych pod kątem egzaminu maturalnego.

    W trakcie roku przeprowadzamy szereg egzaminów próbnych, podczas których maturzyści mogą sprawdzić swoje umiejętności i zapoznać się dokładnie z formą i przebiegiem egzaminu.

    W trakcie zajęć wykorzystywana jest tablica interaktywna i wiele innych form materiałów dodatkowych.