Kursy Korepetytorskie

Kursy prowadzone dla uczniów z każdego etapu edukacji.

Mają na celu pomóc w nauce w trakcie trwania roku szkolnego a także podniesienie poziomu wiedzy, polepszenie wyników w nauce oraz przygotowanie do sprawdzianów.
Na tych kursach utrwalany jest materiał realizowany w szkole.